Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Novi standardi rasta Svjetske zdravstvene organizacije za djecu od rođenja do 5. godine života

Ideja za stvaranje novih krivulja rasta počela je početkom 1990-tih kada je Radna grupa za praćenje rasta djece SZO-a na temelju podataka iz literature i vlastitih istraživanja ocijenila da postojeće krivulje ne prezentiraju pravilno rast djece u ranom djetinjstvu ponajprije zbog manjkave metodologije izrade krivulja te drugačijeg obrasca rasta dojene djece hranjene formulom i dojene djece.

 

Godine 1995. formirana je Radna grupa SZO-a za krivulje rasta djece sastavljena od pedijatara, nutricionista, biologa, epidemiologa i statističara koja je u sljedeće 2 godine sastavila detaljni protokol za novu međunarodnu studiju nazvanu Multicentric Growth Reference Study (MGRS). Istraživanje je trajalo od 1997. do 2003. godine i provodilo se prema preskriptivnoj metodologiji: unaprijed su točno određeni kriteriji koje je dijete moralo zadovoljavati da bi ušlo u studiju. Takav novi prisup je temeljito drugačiji od onog kod tradicionalnih deskriptivnih studija. Nove krivulje rasta pružaju jedinstveni međunarodni standard koji najbolje predstavlja fiziološki rast sve djece od rođenja do 5. godine života. Studija je jedinstvena po tome što su standardi dizajnirani na temelju selektiranog uzroka zdrave djece, koja su živjela u uvjetima koji su im omogućili puni razvoj njihovog genetskog potencijala rasta.Nadalje, dok su prijašnje studije bile bazirane na kohortama u kojima je dio djece bilo dojeno, a dio je bilo hranjeno formulama, novi su standardi SZO bazirani na djeci koja su isključivo ili predominantno dojena najmanje 4 mjeseca, s početkom dohrane u dobi 4.-6. mjeseca uz nastavak dojenja do najmanje 12 mjeseci života. Napominje se da je metodologija istraživanja rađena prije nego što su objavljene preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o isključivom dojenju do 6. mjeseca života.Novi standardi rasta pružit će točniju procjenu prevalencije odstupanja tjelesne mase, duljine/visine od sredine. Zbog specifičnog obrasca rasta dojene dojenačadi, znatno češće će se uporabom novih krivulja SZO (u uspredbi sa starim krivuljama) tijekom prvih 6 mjeseci dijagnosticirati pothranjenost, a rjeđe nakon tog perioda. Nadalje, uporaba novih standarda će rezultirati većom prevalencijom preuhranjenosti koja će ovisiti o dobi, spolu i nutritivnom statusu indeks- populacije. Kako su djeca iz MGR studije nešto viša od djece na kojima su temeljene stare krivulje, prema novim krivuljama SZO-a češće će se dijagnosticirati smanjeni rast.

Literatura:

  1. WHO. Enrolment and baseline in the WHO Multicentre Growth Reference Study. Acta Paediatrica 2006; Supl 450: 7-15
  2. WHO. URL: http://www.who.int/childgrowth/en
  3. WHO Child Growth Standards. Training Course on Child Growth Assessment. WHO Geneve, 2006.
  4. Wijnhoven T, De Onis M, Onyango AW et al. Assessment of gross motor development in the WHO Multicentre Growth Reference Study. Food and Nutrition Bulletin 2004; 25(1): S37-S45.
  5. De Onis M, Garza C, Onyango AW, Borghi E. Comparision of the WHO Child Growth Standards and the CDC 2000 Growth Charts. J Nutr 2007; 137: 144-148.