Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Izabrano novo vodstvo ogranka Koprivnica

Izborna skupština ogranka Koprivnica je održana 23.10.2019. (srijeda) u 19.00 sati. Susret je započeo krunicom u 18:20 te sv. Misom u 19 sati, u kapelici Gospe Lurdske u Bolnici. Nadalje, radni dio skupštine nastavljen je nakon sv. Mise u prostorijama HBO-a.

 

Prisutni: vlč.Davor Šumandl, Danijela Vorkapić, Gordana Šantek-Zlatar, Ružica Evačić, Senka Potroško, Gordana Havaić, Andreja Novak, Jasminla Mrculin, Josip Tomaz, Mirjana Friščić, Marina Ribarić, Verica Kičinbaći, Marina Ljubić, Vesna Kikovski, Mihaela Ormanec Marčinko, Vesna Sertić,Anica Samaržija, Horvat Heda, Habijan Đurđica, Dragica Šifkorn, Anita Slobođanac

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine 2. Izbor radnog povjerenstva 3. Usvajanje dnevnog reda 4. Izvješće rada ogranka 5. Financijsko izvješće 6. Izvješće nadzornog odbora i suda časti 7. Razrješenje svih dosadašnjih upravnih tijela/ funkcija Ogranka 8. Biranje Predsjednice,dopredsjednice,tajnice društva te članova upravnog odbora, nadzornog odbora i suda časti 9.Obraćanje novoizabrane Predsjednice 10. Razno

Ad1. Predsjednica Danijela Vorkapić je svečano otvorila skupštinu pozdravno-uvodnim riječima i kratkom meditacijom.

Ad2. Izabrano je radno povjerenstvo u sastavu Gordana Havaić, Evačić Ružica, Kičinbaći Verica. Uz radno povjerenstvo/predsjedništvo izabrani su ovjerovitelji zapisnika Vesna Sertić, Josip Tomaz, a Gordana Šantek-Zlatar je izabrana za pisanje zapisnika.

Ad 3. Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 4. Dosadašnja predsjednica je iznijela izvješće o radu ogranka u protekloj godini. Navela je aktivnosti našeg Ogranka tijekom godine u kojima smo više ili manje svi sudjelovali; od proslave dana bolesnika, do mjesečnih susreta, izleta, hodočašća, akcijama za potrebite, proslave 10 godina postojanja društva do obilježavanja spomen dana sv. Majke Terezije naše zaštitnice Ogranka.

Ad 5. Blagajnica Andreja Novak izvijestila je članove o stanju financija, na dan 23.10.2019. koje iznosi 3.648,61 kn. Navela je troškove i prihode kroz godinu , te napomenula da se trebaju novci od članarina poslati još u Zagreb u postotku koji je određen statutom te da ćemo na kraju godine imati u blagajni cca 1200kn.

Ad 6. Nadzorni odbor i sud časti tijekom godine od prošle skupštine nije imao intervencija.

Ad 7. Razriješene su funkcije svih dosadašnjih upravnih tijela Ogranka od strane radnog povjerenstva/predsjedništva. Prisutni glasali potvrdno jednoglasno.

Ad 8. Izabrana su nova radna tijela/funkcije u Ogranku. Svi navedeni su potvrdno jednoglasno izglasani od svih prisutnih, bez suzdržanih ili glasova protiv.

Predsjednica: Jasminka Mrculin

Dopredsjednica: Gordana Šantek-Zlatar

Tajnica: Mirjana Friščić

Blagajnica: Andreja Novak

Upravni odbor: Mihaela Ormanec Marčinko, Gordana Havaić, Danijela Vorkapić,Ružica Evačić, Vesna Sertić

Nadzorni odbor: Verica Kičinbaći, Josip Tomaz, Marina Ljubić

Sud časti: Šifkorn Dragica, Senka Potroško, Anita Slobođanec

Ad 9. Novoizabrana predsjednica obratila se članovima. Zahvalila je na ukazanom povjerenju i dosadašnjoj predsjednici, te obećala da će nastaviti tamo gdje je ona stala te voditi društvo u nove aktivnosti, susrete, druženja i hodoćašća i akcije.

Ad 10. a) Vlč.Davor Šumandl je prihvatio biti duhovnikom HKDMST-ogranak Koprivnica. Na novoj predsjednici i upravnom odboru je da upute pismenu molbu biskupu da ga biskup službeno imenuje duhovnikom. Postupak će se izvršiti nakon biskupskog ređenja koje je predviđeno na nedjelju Kista Kralja. b) Na dan30.11. je proslava 25 godišnjice HKDMST i skupština društva na nacionalnoj razini u Zagrebu. Predsjednica, tajnica i duhovnik će otputovati u Zagreb i predstavljati naš Ogranak. c) Nakon radnog dijela skupštine uslijedio je druženje i opuštanje uz pripremljeni domjenak.

U Koprivnici 23.10.2019.

Dokument/zapisnik napisla: Gordana Šantek-Zlatar

Ovjerovitelji dokumenta/zapisnika: Vesna Sertić, Josip Tomaz