Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Stručno i duhovno predavanje u ogranku Koprivnica

Prvo predavanje HKDMST-a ogranka Koprivnica, koje smo stavili u naš plan bilo je održano 12.01. Temu „Duhovnost u liječenju psihijatrijskih bolesnika“ izložio nam je kolega Luka Đuran koji nas je pobliže upoznao sa ovom problematikom.

Naime, s obzirom na sve veću učestalost mentalnih bolesti u Hrvatskoj i svijetu postavlja se pitanje na koji način medicinsko osoblje može pomoći bolesnicima sa psihijatrijskim poteškoćama.Suvremena medicina kod liječenja naglasak stavlja na holistički pristup bolesniku a istraživanja jasno pokazuju nedjeljivost i povezanost tijela te važnost uključivanja sve tri dimenzije čovjeka prilikom liječenja. Kolega je pojasnio razliku između religioznosti i duhovnosti te što je zapravo cilj duhovnosti- odgovoriti na životna pitanja smisla života, svhe patnje i bolesti i kako je religioznost kroz tri dimenzije povezana sa mentalinm zdravljem. Medicinske sestre imaju privilegiju biti prisutne kod vodećih promjena u čovjekovom životu, tijekom cjeloživotnog ciklusa, od rođenja do smrti.Pružajući skrb bolesnicima, brinući se za njihove potrebe automatski se stvara dublja veza pacijent-sestra, pa je uloga med.sestara u liječenju bolesnika višestruka ( od većeg zadovoljstva pacijenata, nade u ozdravljenje te lakšeg suočavanja sa dijagnozom i hospitalizacijom). Iz ovog korisnog predavanja nametnuo se zaključak kako je važno sustavno uključiti religioznost/ duhovnost u proces njege i liječenja pacijenta.

Nakon toga nadovezao se naš duhovnik sa temom na tekst iz Svetog Pisma: „Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdružuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi“ (1 Kor 13,4-7) koja se lijepo nadovezala na prethodno predavanje jer u sve što radimo u privatnom ili poslovnom životu moramo uključiti –ljubav...

Danijela Vorkapić