Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Poziv na simpozij 23.4.2016.

PROGRAM SIMPOZIJA

8:00  REGISTRACIJA SUDIONIKA

8.30  Duhovni nagovor nacionalnog duhovnika vlč. Krunoslava Pačalata

 

Gosti predavači

9.45 doc.dr.sc. Marta Čivljak, dr. med.:(Ne)vidljiva uloga medicinske sestre u promicanju nepušenja i podršci kod odvikavanja

10.15 Željko Petković: Trendovi i politika suzbijanja zlouporabe droga s osvrtom na problematiku novih droga 

10.45 doc.dr.sc. Špiro Janović dr.med.spec. psihijatar.: 

11.15 Saša Josip Milec,dipl.kateheta:Izazovi adolescencije i duhovnost kao odgovor

11.45 Marija Božičević, mag.med.techn.:Utjecaj ranog odnosa majka – dijete na prevenciju ili razvoj ovisnosti

12.15 Don Ivan Filipović: Pogled na ovisnost sa teološkog stajališta kroz osobno iskustvo.

12.45 Sveta misa

13.45- 14.45 Pauza za ručak

 

Ovisnost u ranijoj životnoj dobi

15.00 Jadranka Lisak: Rani razvoj dječjeg mozga i prevencija ovisnosti u adolescentnoj dobi

15.10 Kristina Kužnik:  Adolescenti i konzumacija sintetskih droga

15.20 Ljiljana De Lai: Što kad adolescentne igre postanu opasne ?

15.30 Sanja Višević,Dubravka Lučić: Obitelj ,ovisnost...

15.40 Enesa Kadirić,Sanja Katalinić: Prevencijom konzumacije alkoholnih pića kod adolescenata smanjujemo mogućnost razvoja nasilnih veza među istima

 

Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju ovisnika

16.00  Martin Komes: Zdravstvena njega bolesnika s dualnim poremećajem u psihijatriji

16.10 Perica Klokoč: Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj njezi kod bolesnika ovisnih o      

16.20 Snježana Dragičević, Marija Dominić: Akutne intoksikacije – zbrinjavanje bolesnika

16.30 Nataša Dumbović: Izazovi pristupa i skrbi za alkoholičara kao palijativnog bolesnika

Odmor

 

Prikaz ovisnosti

17.00 Ruža Evačić:  Utjecaj emocionalne inteligencije na cyber ovisnosti

17.10 Ivana Kedmenec Hozjak, Blaženka Režek Novak: Iz pakla do apstinencije

17.20 Suzana Šestak, Jasminka Mrculin: Prevalencija pušenja kod medicinskih sestara u zdravstvenim ustanovama koprivničko-križevačke županije

17.30 Jozefina Franjković: Krščanska duhovnost u perspektivi prevencije ovisnosti 

 

Poster

17.40 Gordana Šantek-Zlatar, Jasna Pjatakov-Radišić: Razvija li psihofizička potreba za anksioliticima u anksioznom poremećaju ovisnost o istim ?

17.45  RASPRAVA i ZAKLJUČCI

18:00 ZATVARANJE SIMPOZIJA