Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Vodstvo Društva

Predsjednica: Slavica Janković

Dopredsjednice: Tina Jelić Balta, Matilda Pešut

Tajnice: Luciana Matković, Marija Rakić

Glavna rizničarka: Goranka Rafaj

Sud časti i likvidator

U Sud časti izabrani su: Ana Klarić, Marinka Vlah

Likvidator: Josip Tomaz

Nadzorni odbor

U Nadzorni Odbor su izabrane : Anita Slobođanac, Marijana Sabolić, Dolores Poljak

Upravno vijeće

U Upravnom vijeću su: Ivanka Budiselić-Vidaić, Antonija Uršić, Mara Radak, Jadranka Lisak, Marija Maroš, Senka Jambrišak

O nama

Društvo je utemeljeno na Osnivačkoj skupštini 17. prosinca 1994. u Zagrebu kao vjerska organizacija u krilu Katoličke crkve.

Subcategories