Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Treća životna dob

STARENJE 

Starenje je proces koji traje čitav život, u kojem čovjek doživljava stalne biološke, psihološke i socijalne promjene. Proces starenja nije istovjetan za sve ljude. Razlike u načinu i brzini uvjetovane su nasljednim osobinama, kvalitetom života, nazočnošću različitih rizičnih čimbenika i bolesti.

Read more: Treća životna dob

Hipoksija u porodu i mentalna retardacija

Ozljede novorođenčeta u pravilu su posljedica otežanog poroda, a posebno su izložena hipertrofična novorođenčad, nedonoščad i novorođenčad rođena na zadak, zatim disproporcija u porodu, nepravilnosti trudova i produljen porod.

Read more: Hipoksija u porodu i mentalna retardacija

Prevencija bračne ovisnosti

Danas se smatra da u svijetu ima 15 do 20% neplodnih brakova. Da bi se pomoglo tako velikom broju bračnih parova, posebice razmišljajući o vjernicima, znajući koliko pate potrebno je ukazati na sve probleme koje donosi medicinski potpomognuta oplodnja, te iznaći načine na koji naćin prevenirati bračnu neplodnost, a ujedno pronalaziti adekvatna rješenja tj. upoznati s novim postupkom u rješavanju neplodnosti NaPro tehnologijom.

Read more: Prevencija bračne ovisnosti

Majčino mlijeko sadrži matične stanice

Dr. Mark Cregan, koji je prvi otkrio kako majčino mlijeko sadrži matične stanice, uvjeren je kako će ih znanstvenici unutar pet godina moći prikupljati s ciljem istraživanja terapija za stanja poput ozljede leđne moždine, za dijabetes ili za Parkinsonovu bolest. Ali ono zbog čega je taj znanstvenik iz Perth-a ushićen, obećanje je kako bi njegovo otkriće moglo biti početak još mnogim uzbudljivim otkrićima o mogućnostima majčina mlijeka.

Read more: Majčino mlijeko sadrži matične stanice

Osobitosti komunikacije sa starijom osobom

Starenje je prirodna, normalna fiziološka pojava, nepovratni individualni proces, koji u pojedinih ljudi napreduje različitom brzinom i u različitoj životnoj dobi. Proces starenje sam po sebi nosi brojne tjelesne, psihofizičke, biološke i socijalne promjene koje određuju funkcionalne sposobnosti i komunikacijske osobitosti nekih starijih osoba.

Da bi se moglo uspješno komunicirati sa starijom osobom, potrebno je prije svega shvatiti jedinstvenost starijih osoba te ukloniti stereotipne slike koje starije osobe prikazuju kao osobe narušenog tjelesnog zdravlja i narušenih psihičkih sposobnosti.

Od velike su važnosti za postizanje kvalitetne komunikacije sa starijom osobom slušanje, strpljenje i upornost. Njihove su potrebe za razgovorom i za zabavom kao i kod svih drugih ljudi. često trebaju samo malo pozornosti, poštovanja i ljudske topline.