Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

O nama

Društvo je utemeljeno na Osnivačkoj skupštini 17. prosinca 1994. u Zagrebu kao vjerska organizacija u krilu Katoličke crkve.

Vodstvo Društva

Predsjednica: Slavica Janković

Dopredsjednice: Matilda Pešut, Nada Strčić

Tajnice: Marijana Sabolić, Anita Kovačić

Glavna rizničarka: Goranka Rafaj

Upravno vijeće

U Upravnom vijeću su: Leopolda Ivić, Marinka Vlah, Vesna Sertić, Senka Jambrišak, Violeta Mati, Barica Terentuta

Nadzorni odbor

U Nadzorni Odbor su izabrane : Nada Perić, Marica Gabud, Katijana Zec

Sud časti i likvidator

U Sud časti izabrani su: Andrea Bukovec, Ivanka Tolić, Ruža Evačić

Likvidator: Adrijana Varović

Subcategories